Ocenění

2010      Ocenění vládního výboru ČR pro OZP, publicistické dílo

2012      Nominace na cenu MOSTY Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

2013      Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, poděkování za vynikající realizaci projektu

2013      Nominace na cenu MOSTY Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

2013      Ocenění Křišťálový kamínek Evropské dny handicapu, Mimořádný čin

2013      Ocenění vládního výboru ČR pro OZP, publicistické dílo

2014      Nominace na cenu MOSTY Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

2014      Ocenění vládního výboru ČR pro OZP, publicistické dílo

2015      Cena MOSTY Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

2015      Česká cena PR, nejlepší PR kampaň v roce 2014 v oblasti sportu

2015      Česká cena PR, nejlepší PR kampaň v roce 2014 v oblasti sociální zodpovědnosti

2015      Fórum Dárců ČR, nejlépe komunikovaný projekt v roce 2014

2015      Nominace na ocenění Hrdinové mezi námi, Český rozhlas

2016      Nominace na Cenu Olgy Havlové, Výbor dobré vůle

2017     17 Výjimečných Časopis FORBES

2017     Ocenění ČAAPA Univerzita Palackého Olomouc